ЛОГО

ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Hotel Dva bisera
      389 46 285 920
fax 389 46 285 940
hoteldvabisera@yahoo.com
nas. Lagadin
6000 Ohrid

Vila Dva Bisera  
389 46 285 920
389 75 432 133
viladvabisera@gmail.com
ul.ASNOM
6000 Ohrid   

A.K. Gradiste
      389 46 285 945
fax 389 46 285 845
campgradiste@gmail.com

 

Активности

Авто кампот„Градиште“ е место каде што се организираат многубројни забави, концерти, забави на плажа, курсеви за нуркачи, едрење, параглајдинг и слични активности.
Кампот е во склоп на националниот парк „Галичица“ и е добра појдовна точка за планинарење и прошетки во недопрената планинска природа.
Во склоп на третата плажа се наоѓа и пештерската црква Св. Богорица. Во непосредна близина на А.К. „Градиште“ се наоѓа музејот на вода -наколна населба позната како „Залив на коските“ која претставува значајна праисториска локација единствена по својот вид на овие простори и место кое дефинитивно мора да се посети.