ЛОГО

ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Hotel Dva bisera
      389 46 285 920
fax 389 46 285 940
hoteldvabisera@yahoo.com
nas. Lagadin
6000 Ohrid

Vila Dva Bisera  
389 46 285 920
389 75 432 133
viladvabisera@gmail.com
ul.ASNOM
6000 Ohrid   

A.K. Gradiste
      389 46 285 945
fax 389 46 285 845
campgradiste@gmail.com

 

gb

КАПАЦИТЕТ

А.К. „Градиште“ располага со 8 бунгалови, 20 камп приколки и околу 100 слободни парцели за приватни шатори или камп приколки.
Како гости во А.К. Градиште на располагање ви стојат
3 плажи
4 санитарни чвора
2 продавници
Летна дискотека
Ресторант
и многу други занимливости како пештерската црква Св.Богородица и сл.
До А.К. Градиште се обраќаат и редовните линии на охридскиот автобуски транспорт а е лесно пристапен и со пловни објекти.