ЛОГО

ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Hotel Dva bisera
      389 46 285 920
fax 389 46 285 940
hoteldvabisera@yahoo.com
nas. Lagadin
6000 Ohrid

Vila Dva Bisera  
389 46 285 920
389 75 432 133
viladvabisera@gmail.com
ul.ASNOM
6000 Ohrid   

A.K. Gradiste
      389 46 285 945
fax 389 46 285 845
campgradiste@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автокамп Градиште


Авто кампот „Градиште“ е лоциран на 14 километри од градот Охрид на пaтот кон манастирот Св. Наум Охридски, и е во склоп на националниот парк„Галичица“.
Во густите сенки на боровата шума, во ладовина и прекрасна атмосфера сместени се неколку стотини камп приколки, бунгалови, и шатори чии станари секоја година споделуваат незаборавни моменти во еден од најуредените кампови во Македонија.
Градиште се протега на речиси 90 000 м2 од брегот на Охридското езеро.